• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Turista

kategorie turista header

Návštěva Kolmu (aneb možná spatříte i bobry)

 Na Naučné stezce Lesná se nachází řada zajímavostí, jako například rašeliniště Podkovák či lesní mariánská kaple. Na této naučné stezce se ovšem nachází další významné zastávky. Asi nejvýznamnější je zastavení v lokalitě Kolm.

Památky na zdejší lidské osídlení jsou opravdu výrazné. Lokalita vděčí za své založení sklárně, která je zřejmě doložena písemně v letech 1559 – 1670. Na konci 16. století byla v nájmu rodu Lorenzů. V roce 1722 je uváděno, že v místech kolmské sklárny, která zanikla před padesáti léty, byl vystavěn panský dvůr a 4 chalupy. Po zániku sklárny místní obyvatelé jen živořili a zemědělce nahradili lesní dělníci. Vznikla zde panská lesovna, poprvé uváděná v roce 1724. Po roce 1805 vznikla nedaleko i pohodnice. Majitelé panství užívali okolí Kolmu jako lovecký revír. Nejvýraznějším i pozůstatky zaniklého osídlení jsou ruiny panského dvora na půdorysu mohutného obdélníku. V roce 1947 měl dvůr ještě střechy, dnes je zachováno zdivo do výšky přízemí. V roce 2010 byl do jeho ruin postaven turistický altán. Ve svahu nad dvorem je možné nalézt pod mohutným pokrouceným jasanem zbytky panské hájovny. Jižně ode dvora pak zaniká objekt pohodnice. Asi nejmalebnějším pozůstatky Kolmu je poměrně zachovalá výklenková kaple z roku 1935 na místě sloupu se svatým obrázkem. Připomíná lurdskou jeskyni. Svou konstrukcí je téměř nezničitelná a můžeme ji považovat za srdce zaniklého Kolmu. nepřehlédnutelná je i zdejší rybniční soustava. Kdysi tu býval jen jeden rybník. Dnešní stav vznikl až po roce 1900, kdy se zde na rozloze 14 hektarů nachází v přibližné nadmořské výšce 610 metrů 8 rybníků. Původně byly využívány pro chov pstruhů, lépe řečeno pro produkci pstruhové násady. Po roce 1946 přestaly být rybníky hospodářsky využívány. Asi v roce 2005 se zde usadila rodinka bobrů. U největšího z rybníků rozebrala výpusť a rybník tak zrušila. Ale další rybník, který byl léta pustý, napustila a udělala si z něj hlavní sídlo. V roce 2012 byla lokality vyhlášena za přírodní památku. Vznikla zde naučná stezka „Vodní svět“ s molem pro pozorování vodních živočichů, ale hlavně s bobří pozorovatelnou. Podle návštěvní knihy v pozorovatelně nemá bobr pro její funkci porozumění. Přesto lze v rámci stezky spatřit řadu míst s patrnými bobřími aktivitami. Stačí se jen pozorně dívat.

Luděk Krčmář