• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Organizace destinačního managementu (DMO)

Organizace destinačního managementu (DMO)

Plzeňský kraj podporuje vznik a činnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu (DMO) na svém území.

Podpora je realizována zejména formou účelových dotací na marketingové kampaně, produkty cestovního ruchu a na personální zajištění činnosti organizací destinačního managementu apod.
Subjekty cestovního ruchu v PK, jako mikroregiony, místní akční skupiny a jiné, plní funkci organizace destinačního managementu či zakládají nové samostatné DMO. Ty se pak stávají partnery PK v oblasti cestovního ruchu a podílí se na společných projektech, na produktech CR (např. Trojhradí, Židovská cesta), na společné propagaci (spoluúčast na veletrzích apod.). K těmto DMO patří zejména Region Šumava, Turistická oblast Pošumaví, Destinace Český les atd. Jedním z hlavních partnerů je Plzeň –TURISMUS, se kterým PK spolupracuje například na projektu Industry open.
V roce 2018 PK rozdělil mezi 11 žadatelů celkem 1 450 000,--  Kč. V roce 2019 dostalo 11 žadatelů celkem 1 380 000,-- Kč. V této finanční podpoře plánujeme i nadále pokračovat. Pro rok 2020 bude pro aktivity DMO do rozpočtu PK navrhováno 3 500 000,-- Kč.
V roce 2018 se okruh žadatelů ustálil. Zatím opakovaně žádají o dotaci titíž žadatelé v počtu 11 organizací. Vznikají další DMO, které v roce 2020 plánují žádat o dotaci na svoji činnost. Největší zájem je o příspěvek na personální náklady na manažery DMO, kteří organizují a koordinují činnost jednotlivých DMO a jsou kontaktními osobami pro spolupráci s Plzeňským krajem.

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace, www.visitplzen.eu
Region Šumava - Bavorský les (Mikroregion Šumava - západ), http://www.sumavanet.cz/mszapad/
MAS Český Západ, z. s., www.mascz.cz

Destinační spolek Železnorudska https://www.sumavanet.cz/itcruda/
Mikroregion Nepomucko, www.nepomucko.cz
MAS Radbuza, z. s., www.mas-radbuza.cz
Národní turistická centrála Šumava, z. ú., www.sumava-turismus.cz
Destinační společnost Český Les, z. s. (Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"), www.ceskyles.eu
MAS Zlatá cesta, o. p. s., www.ceskymlesem.eu
Destinační agentura Brdy (Ekologické centrum Orlov o. p. s.), www.poznejbrdy.cz
Turistická oblast Pošumaví, z. s., www.toposumavi.cz

 

Erlebe die Region als …

Články

Kraj s kouzelnými městy

Kraj s kouzelnými městy

Historická i moderní, se spoustou památek, zábavy i vyžití, taková jsou města v Plzeňském kraji. Kraj dotváří malebné vesničky zasazené do nádherné přírody. Pojďte s námi na procházku městy.

Příhraniční naučná stezka

Příhraniční naučná stezka

Kdo by neslyšel o Rozvadově, nejznámějším hraničním přechodu mezi Českem a Německem. Odpradávna tudy vede mezinárodní cesta, a tak se zde již od roku 1613 datuje tradice celního úřadu.

Zaniklé vsi

Zaniklé vsi

Příhraniční území Českého lesa se po roce 1948 ocitlo v uzavřené vojenské zóně za tzv. železnou oponou.

Čerchov

Čerchov

Nenajdete v Čechách mnoho oblastí, které si uchovaly svou tradiční atmosféru tak přesvědčivě jako Chodsko.

Korábská vrchovina

Korábská vrchovina

Jakýsi svorník mezi Šumavou a Českým lesem tvoří Korábská vrchovina. Vedle proslulých pohoří sice zůstává prakticky neznámým geomorfologickým útvarem, ale to jí neubírá na atraktivitě.

Šumavská hipostezka

Šumavská hipostezka

Poznávat Šumavu putováním na kole po cyklostezkách už je docela běžná věc, kterou si oblíbilo mnoho turistů. V poslední době se ale postupně rozvíjí další způsob, jakým mohou návštěvníci objevovat kouzlo hor – jízda na koni.

Horský hřeben

Horský hřeben

Okolí Železné Rudy je ideální oblastí pro uskutečnění výletů nejrůznějšího druhu, charakteru i náročnosti. Při navrženém putování plně zužitkujete metry, které budete muset překonat při výstupu na vrchol Pancíře, jedné z nejznámějších šumavských hor.

Za toulkami po Zlaté stezce v Plzeňském kraji

Za toulkami po Zlaté stezce v Plzeňském kraji

Místy téměř nedotčená znovu probouzející se příroda, nádherné až ohlušující ticho, vůně lesa, zpěv ptactva, sluncem zalitý den a my jsme přímo uprostřed celé té krásy.

Seznam informační center v Plzeňském kraji

Seznam informační center v Plzeňském kraji

Seznam informační center v Plzeňském kraji

Cesty osvobození Plzeňského kraje - Chodsko

Cesty osvobození Plzeňského kraje - Chodsko

Cesty osvobození Plzeňského kraje - Chodsko

Plzeňský kraj je úžasným místem pro zimní radovánky

Plzeňský kraj je úžasným místem pro zimní radovánky

Jedny z nejkrásnějších hor jsou v Plzeňském kraji. Mírné sklony zdejších kopců jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi a pro výuku prvních lyžařských krůčků.

Zlatá stezka - spot jaro 2020

Zlatá stezka - spot jaro 2020

Zlatá stezka je pěší dálková turistická trasa procházející Plzeňským a Jihočeským krajem skrz Český les a Šumavu, začíná v Chodové Plané a končí v Českých Budějovicích.

Dřevěná lávka ve Vejprnicích

Dřevěná lávka ve Vejprnicích

Krytých dřevěných lávek či mostů se po celých Čechách a Moravě zachovalo jen okolo 25. Skoro všechny patří mezi významné technické památky.

Chudenice a okolí

Chudenice a okolí

Máte-li rádi lidové pověsti, zajeďte se podívat do Chudenic na věž Bolfánek. U vstupu stojí kaplička a v ní schody vedoucí ke skále s puklinou. Pověst praví, že má skála léčivé účinky a že pokud puklinou projde těhotná žena, otevře se cesta pro pekelné síly.

Rozhledna Šťastná věž

Rozhledna Šťastná věž

Spálené Poříčí má novou atrakci - rozhlednu Šťastná věž

Tachovskou krajinou na kole a na degustaci dobrého piva

Tachovskou krajinou na kole a na degustaci dobrého piva

Jaro je tu! Probouzí se příroda, vše pučí a začíná kvést.

Cesta po dně pravěkých moří začíná

Cesta po dně pravěkých moří začíná

Rada národních geoparků České republiky schválila nový národní geopark Barrandien.

Vintířova stezka

Vintířova stezka

Česko-bavorská Vintířova stezka je pěší dálková poutní stezka propojující významná místa spjatá se středověkým poustevníkem svatým Vintířem.

Zámek Hradiště

Zámek Hradiště

Objevte kouzelný zámek Hradiště, kde se potkává historie šlechtického sídla, kultura regionu i odpočinek v přírodě…

Další ...

Akce

Organizace destinačního managementu (DMO)

Plzeňský kraj podporuje vznik a činnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu (DMO) na svém území.