• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Turista

kategorie turista header

Lesní rešeliniště Podkovák

Malá, ale velmi malebná naučná stezka Podkovák se nachází nedaleko vsi obce Lesná na Tachovsku na území Českého lesa. Nejsnáze se k ní dostaneme po jiné okružní naučené stezce po okolí Lesné.

Stezka vede několik desítek metrů po haťovém chodníku do nitra stejnojmenné přírodní rezervace. Ta byla zřízena v roce 1975 k ochraně rašeliniště vrchovištního typu se zachovalými přirozenými společenstvy rostlin a živočichů. Je vynikající ukázkou blatkového boru s charakteristickou rašeliništní květenou v podrostu. Rezervace má rozlohu 5,63 ha a nachází se v plochém sedle v nadmořské výšce 705 – 710 metrů nad mořem. Vyvrcholením stezky je zastřešená plošina s výhledem na několik drobných a rašelinných jezírek obklopených typickou vegetací. Stezka je doplněna několika informačními tabulemi, které seznamují s místní florou a faunou a zároveň návštěvníka poučí, co to vlastně rašeliniště je. 

Luděk Krčmář