• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Přírodní lokality u Kamence

 Obec Kamenec, ležící severně od Radnic na Rokycansku je známá především svým bývalým minerálním závodem a pozůstatky po těžbě v jeho okolí. Přesto se však nachází několik neporušených přírodních lokalit, hodných návštěvy. Jsou koncentrovány při jižním okraji obce u silnice od Radnic.

Tady již při pohledu zdáli upoutají zvláštním dojmem působící vysoká, holá návrší a i položení části vsi vysoko do stráně. Prvorepublikové turistické průvodce tento pohled přirovnávali k české „Albánii“. Skalnaté stráně tvořené břidlicemi s porosty stepního charakteru a niva pod nimi jsou navrženy do soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita o rozloze 10 ha. Chráněn je zde především modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Lokalita je významná i výskytem unikátních druhů hmyzu a ohroženými druhy plazů. Pod stráněmi z druhé strany silnice se při soutoku Radnického a Němčovického potoka se nachází odumřelé rašeliniště o ploše přibližně 25 arů s maximální mocností rašeliny kolísající od 2,5 do 4 m. Na místo typické vegetace rašelinišť se zde v důsledku rozkolísaného vodního režimu uplatňuje vegetace rašelinných březin. V prostoru rašeliniště při troše pátrání najdeme i vývěv pramene s železitou vodou, o kterém se v minulosti psalo, že má léčivé účinky.

Luděk Krčmář