• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Ostrý není jen holý šumavský vrcholek

Ostrý není jen holý šumavský vrcholek

 Ostrý (1293 m. n. mořem) patří k nejkrásnějším šumavským vrcholkům. Přímo vrcholkem prochází státní hranice s Bavorskem. Před rokem 1989 byl navštěvován jen turisty z druhé strany, dnes je možné jednodenním pěším výstupem zdolat tento vrcholek i od nás.

Nejjednodušší je výstup z osady Hamry po modré turistické značce přibližně 7 kilometrů. Po cestě míjíme zbytky starých mlýnů na Bílém potoce, až dojdeme na křižovatku cest Na statečku, kde opravdu stávala horská osada se statkem. Odtud stoupáme již k vrcholu Ostrého pěšinou. Na vrcholku za dřevěnými vrátky, jenž jsou zde jako pěší turistický přechod je na německé straně horská chata s občerstvením. Nad ní je vrcholek s osazeným křížem a nádherným rozhledem na okolní šumavské vrcholky. A právě tento rozhled inspiroval ve středověku k postavení malého strážního hrádku právě na tomto místě. Dnes již i archeologickými výzkumy ověřený středověký hrádek (konec 13. stol a 14. století) je znám i ze starých listin, pověstí i vyobrazení zvláště z německých archivů. Z hrádku jsou dnes patrné jen stopy - uměle zarovnaná plošina, na níž dnes stojí horská chata, ale hlavně do skály vytesaný příkop, jenž dnes slouží jako průchod mezi skalami. Naprostou ojedinělostí však je právě to, že tímto příkopem prochází státní hranice a tudíž došlo v současné době k situaci, že předpokládané předhradí a část zarovnané plošinky z hradu patří na naše území a větší zbytek na území německé. Dalším unikátem je, že se vlastně jedná o nevýše položený hrad nejen na Šumavě, ale i v celé České republice. Taktéž za naprostého kličkování po hraniční čáře je možné dojít na vyhlídku asi 200 metrů od hrádku. Chceme-li si prohlédnout vše, co je na tomto kousku Šumavy k vidění, doporučuji pokračovat již na německém území přibližně 1 kilometr k vrcholku Malého Ostrého, taktéž s pěkným výhledem. Po cestě mineme novodobou kapličku, u níž je druhotně zasazen pěkný historický hraniční mezník se znaky Čech a Bavorska. Pokud máte ještě při sestupu chvilku času, nezapomeňte se jít podívat od rozcestí Na statečku asi 1,5 kilometru po turistické značce na největší šumavský vodopád naší strany v Bílé strži.

Luděk Krčmář